Įeiti
Publikuota: 2015.04.28. Atnaujinta:

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo


Komisija, siekdama ilguoju laikotarpiu užtikrinti stabilius gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams ir atsižvelgdama į UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ siūlymą pratęsti nuolaidos, susidariusios dėl 2013 m. sausio mėn.–2014 m. balandžio mėn. gamtinių dujų importo kainų skirtumo, išdėstymo laikotarpį, teikia viešajai konsultacijai Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projektą (toliau – Projektas).  

Esminis pasikeitimas – bus taikomas šešių pusmečių gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams nustatymo laikotarpis vietoj dabar numatyto keturių, per kurį bus paskirstytas susidaręs skirtumas tarp faktinės ir suskaičiuotos (prognozuotos) gamtinių dujų pirkimo (importo) kainos.

Be to, papildomai nustatyta, kad visos gamtinių dujų įmonės, gavusios nuolaidą už įsigytas gamtines dujas, turės pateikti Komisijai ateinančių laikotarpių gamtinių dujų kainodaros tvarką, kurioje turės būti numatyta, kaip gauta nuolaida bus grąžinta vartotojams.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. gegužės 4 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.