Įeiti
Publikuota: 2015.05.07. Atnaujinta:

Komisija naikina licencijas nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos nevykdančioms įmonėms


Komisija posėdyje priėmė sprendimą panaikinti 24 nepriklausomų elektros energijos tiekėjų licencijas: UAB „Wings energy", UAB „Tengo", UAB „Greenwallet", UAB „Alhenri", UAB „Stakela", UAB „Energotera", UAB „AG Energy", UAB „Detola", UAB „Bioportus", UAB „Electrical systems", UAB „BE Green energy", UAB „Energetikos tiekimo bazė", UAB „Anvilis", UAB „Enteco Baltic", UAB „ENG", UAB „Lautus trading", UAB „Šiaulių tauro energetika", UAB „DukEn Link", „Elektros tiekimas", UAB „APIS Baltija", UAB „Evas", UAB „Ekoil",  UAB „Stella Vitae" ir partneriai bei „Pajaras".  

Licencijos naikinamos atsižvelgiant į tai, kad bendrovės ilgiau nei trejus metus nevykdė licencijuojamos veiklos arba yra likviduotos. Šių metų balandžio mėnesį Komisija yra panaikinusi dar 4 licencijas nepriklausomiems elektros energijos teikėjams.

Komisija taip pat sustabdė 9 nepriklausomų elektros energijos tiekėjų – UAB „One energy", UAB „SER VEKA Energy", UAB „Renerga", UAB „Prekybos namai Giro", UAB „Gintaro energija", UAB „Vėjo galia", UAB Litenergy, UAB „TC Holding", UAB Kauno termofikacijos elektrinės – licencijas. Atsižvelgiant į tai, kad minėtos įmonės nevykdė nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos ilgiau nei trejus metus, tačiau prašymus sustabdyti licencijos galiojimą pateikė motyvuodamos tuo, kad veiklą planuoja vykdyti artimiausioje ateityje.  

Nuo 2010 m., liberalizavus elektros energijos rinką, t. y. suteikus galimybę vartotojams elektros energiją įsigyti iš nepriklausomų elektros energijos tiekėjų, įmonės aktyviai kreipėsi į Komisiją dėl nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos licencijų išdavimo.

Atsižvelgiant į tai, kad nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla buvo nauja, nemažai licencijas / leidimus turinčių įmonių neįvertino savo finansinių pajėgumų vykdyti šią veiklą arba apskritai jos nevykdė. Jeigu veikla nevykdoma ilgiau nei 3 metus, Komisija, kaip numato Energetikos įstatymas, turi teisę stabdyti licenciją arba panaikinti jos galiojimą.

Aktualus nepriklausomų elektros energijos tiekėjų sąrašas skelbiamas čia.