Įeiti
Publikuota: 2015.05.13. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, pakeitimo


Komisija, įvertinusi realiai susiklosčiusią praktinę situaciją ir siekdama supaprastinti reguliuojamų ūkio subjektų priežiūrą, pakoregavo ir teikia viešajai konsultacijai Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminis pakeitimas Projekte – atsisakoma nuostatos, jog Komisija, kontroliuodama, kaip reguliuojamos energetikos įmonės laikosi rekomendacijų, bendradarbiauja su Konkurencijos taryba. Rekomendacijų turinys yra išimtinai susijęs su Komisijos reguliavimo sritimi, todėl kreipimasis į Konkurencijos tarybą dėl bendradarbiavimo atliekant rekomendacijų vykdymo kontrolę nėra tikslingas.

Komisija rekomendacijas skelbia ne rečiau kaip kartą per metus.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. gegužės 21 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".