Įeiti
Publikuota: 2015.05.15. Atnaujinta:

Komisija penkioms įmonėms išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijas


Komisija UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Utenos vandenys“, UAB „Varėnos vandenys“, UAB „Zarasų vandenys“ ir UAB „Šilutės vandenys“ išdavė licencijas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti.

Šiuo metu licencijas turi 8 vandentvarkos įmonės, dar 13 yra pateikę prašymus išduoti licencijas.

Primename, kad pagal naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą iki 2015 m. lapkričio 1 d. visi ūkio subjektai, vykdantys geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo veiklą, privalo gauti Komisijos išduodamas licencijas, prašymai Komisijai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 1 d.

Komisijos turimais duomenimis, geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo veiklą vykdo apie 290 juridinių asmenų, dalis jų neplanuoja toliau vykdyti šios veiklos, todėl dėl licencijos nesikreips. Pareiga užtikrinti vartotojams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą priklauso savivaldybei, tad jeigu jų teritoriją aptarnaujančiai vandentvarkos įmonei nebus išduota licencija, klausimą spręs savivaldybė.