Įeiti
Publikuota: 2015.05.15. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Lietuvos energijos gamyba“ 2015 m. investicijas


Komisija, siekdama užtikrinti pagrįstą energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, taip pat patikimą bei efektyvų sistemų veikimą, kas leis garantuoti kokybišką elektros energijos ir šilumos gamybą, suderino AB „Lietuvos energijos gamyba“ šiais metais numatytas įgyvendinti investicijas, kurių bendra vertė siekia apie 5,6 mln. Eur.

Iš viso 2015 m. AB „Lietuvos energijos gamyba“ planuoja įgyvendinti 45 investicijas, iš kurių 32 bus vykdomos Lietuvos elektrinėje, 8 – Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje, 5  Kauno hidroelektrinėje.

Didžioji dauguma investicijų skirtos užtikrinti saugų ir nepertraukiamą sistemų darbą.

Preliminariais skaičiavimais, AB „Lietuvos energijos gamyba“ 2015 m. investicijų įtaka reguliuojamai elektros energijos gamybos kainai sudarytų 0,026 euro ct/kWh (0,22 proc.), reguliuojamos šilumos gamybos kainai – 0,003 euro ct/kWh (0,08 proc.).

Komisija įpareigojo AB „Lietuvos energijos gamyba“, pasikeitus Lietuvos elektrinės, Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, Kauno hidroelektrinės ilgalaikio turto likutinei vertei, ne vėliau nei per 30 kalendorinių perskaičiuoti 2015 m. investicijų plano operacinių ir kapitalo kaštų proporcijas. Taip pat, pasibaigus einamiesiems metams, per 30 kalendorinių dienų, pateikti Komisijai 2015 m. investicijų plano įgyvendinimo ataskaitą.