Įeiti
Publikuota: 2015.05.21. Atnaujinta:

Komisija pratęsė terminą elektros energijos tiekėjui padidinti nuosavą kapitalą


Komisija, vykdydama nepriklausomų elektros energijos tiekėjų stebėseną, siekiant operatyviai informuoti vartotojus apie didelę nemokumo riziką turinčius rinkos dalyvius, UAB „Energijos kodas“ pratęsė terminą padidinti nuosavą kapitalą iki 2015 m. pabaigos.

Atlikusi elektros energetikos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertimą Komisija nustatė, kad UAB ,,Energijos kodas“ nuosavas kapitalas yra mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo, t.y. neatitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų. Bendrovė turėjo padidinti nuosavą kapitalą iki 2014 m. pabaigos, bet laiku neįvykdė Komisijos įpareigojimo. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad UAB ,,Energijos kodas“ veikla gėrėja – pradėta vykdyti didmeninė prekyba gamtinėmis dujomis, licencija bendrovei nenaikinama ir pratęsiamas terminas padidinti nuosavą kapitalą.