Įeiti
Publikuota: 2015.05.21. Atnaujinta:

Mažėja kaina už importuotą arba eksportuotą elektros energijos kiekį


Komisija, atsižvelgusi į 2010 m. rugsėjo 23 d. Europos Komisijos Reglamento Nr. 838/2010 nuostatas  ir įvertinusi perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid" pateiktą informaciją, paskelbė sumažintą naudojimosi elektros energijos perdavimo sistema tarifą, taikomą asmenims, importuojantiems elektros energiją iš valstybių arba eksportuojantiems elektros energiją į valstybes, kurių perdavimo sistemos operatorius nėra 2011 m. Kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių atsiskaitymo sutarties šalis.

Metinis naudojimosi elektros energijos perdavimo sistema tarifas mažėja iki 0,06 euro ct už kilovatvalandę be PVM (buvo: vertė eurais 0,07 euro ct/kWh be PVM).

Metinį perdavimo sistemos naudojimo mokestį, kaip įmokos, kurią dalyvaujančios šalies perdavimo sistemos operatorius sumokėtų į perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo fondą, atsižvelgiant į numatomą atitinkamų metų tarpvalstybinių elektros energijos srautų apimtį, įvertį kasmet iš anksto apskaičiuoja ENTSO-E.