Įeiti
Publikuota: 2015.05.28. Atnaujinta:

2015 m. III ketv. mažėja fiksuoti tarifai hidroenergiją naudojantiems gamintojams, kitiems išlieka nepakitę


Komisija, įvertinusi elektros energijos gamybos iš skirtingų atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą bei ekonomines ir finansines sąlygas verslui plėtoti, 2015 m. III ketv. hidroenergiją naudojantiems elektros energijos gamintojams nustatė 1,8 proc. mažesnius fiksuotus tarifus, palyginus su 2015 II ketv. galiojusiais. Gamintojams, elektros energijos gamybai naudojantiems vėjo, biomasės, biodujų ir saulės energiją, lieka galioti 2015 m. II ketv. Komisijos nustatyti tarifai.

1 lentelė. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifai ir maksimalūs tarifai elektros energijos jėgainėms, naudojančioms hidroenergiją, 2015 m. II ir III ketv. (Eur/kWh)

Perteklinės energijos supirkimo ir maksimalūs tarifai 2015 m. II ketv.2015 m. III ketv.Pokytis, proc.
ĮG ≤ 10 perteklinės energijos supirkimo tarifas0,0780,076-2,6 proc.
10 < ĮG ≤ 350 maksimalus tarifas
350 < ĮG ≤ 1000 maksimalus tarifas
0,0700,068-2,9 proc.
ĮG > 1000 maksimalus tarifas0,061 0,0610 proc.


Skatinamieji tarifai elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams perskaičiuojami kas ketvirtį, įvertinant investuotino kapitalo apimtis elektros energijos jėgainėms įrengti, jų naudingo eksploatavimo, skatinimo laikotarpį, laukiamą elektros energijos jėgainės pagamintos ir patiektos vidutinės metinės elektros energijos kiekį bei kt.

 

Komisijos nustatyti tarifai galios nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d.