Įeiti
Publikuota: 2015.05.28. Atnaujinta:

Komisija vienašališkai nustatė UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio šilumos kainos dedamąsias


Komisija priėmė sprendimą vienašališkai nustatyti  UAB „Prienų energija" Trakų padalinio šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, kurios įsigalios 2015 m. birželio 1 d.

Komisija 2015 m. kovo 12 d. posėdyje konstatavo, kad Trakų r. savivaldybės taryba, nustatydama UAB „Prienų energija" Trakų padalinio šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, neįvertino įmonės būtinųjų veiklos sąnaudų. Kadangi savivaldybės taryba per nustatytą terminą – 30 kalendorinių dienų – šio pažeidimo neištaisė, Komisija šilumos kainos dedamąsias nustato vienašališku sprendimu.

Komisijos vienašališkai nustatytos šilumos kainų dedamosios galioja tol, kol pašalinami nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių.

Šįmet Komisija vienašališkai nustatė 2 šilumos tiekimo įmonių šilumos kainos dedamąsias, pernai – 14.