Įeiti
Publikuota: 2015.05.11. Atnaujinta:

UAB Kauno termofikacijos elektrinės reikalavimas sumažinti per SGD terminalą įsigyjamų gamtinių dujų kiekį – nepagrįstas


Komisija, išnagrinėjusi UAB Kauno termofikacijos elektrinės, reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo (NŠG), ginčą su UAB „Litgas“ dėl gamtinių dujų kiekio, privalomo įsigyti per Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalą, sumažinimo, atmetė UAB Kauno termofikacijos elektrinės prašymą išspręsti ginčą. 

UAB Kauno termofikacijos elektrinė 2015 m. vasario 4 d. Komisijai pateikė prašymą išspręsti ginčą su UAB „Litgas“, prašydama sumažinti privalomą per SGD terminalą įsigyti gamtinių dujų kiekį, esą tai riboja bendrovės, kaip NŠG, galimybes dalyvauti konkurencinėje kovoje dėl šilumos tiekimo į centralizuotus tinklus. UAB Kauno termofikacijos elektrinė per SGD terminalą tiekiamas gamtines dujas įsigyja nuo 2015 m. sausio mėn.

Išnagrinėjusi faktines aplinkybes Komisija nustatė, kad UAB Kauno termofikacijos elektrinė su UAB „Litgas“ yra atsiskaičiusi už 2015 m. sausio–vasario mėn. įsigytas gamtines dujas, todėl nebelieka ginčo dalyko.  

UAB Kauno termofikacijos elektrinė taip pat prašė Komisijos teisinio pagrindimo dėl privalomo įsigyti gamtinių dujų kiekio per SGD terminalą. Toks reikalavimas numatytas Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo įstatyme. Komisija atkreipia dėmesį, kad visiems energijos gamintojams taikomos vienodos sąlygos ir negalimos išimtys dėl privalomo įsigyti gamtinių dujų kiekio sumažinimo išskirtinai vienam gamintojui, nes tai diskriminuotų kitus ūkio subjektus.

Energijos gamintojai privalo 5 metams į priekį deklaruoti gamtinių dujų vartojimo poreikius, kurie tikslinami kasmet. Jeigu, energijos gamintojo nuomone, UAB „Litgas“ priskirtas privalomas suvartoti gamtinių dujų kiekis yra netinkamas, tokiu atveju pretenzija teikiama Komisijai. UAB Kauno termofikacijos elektrinė tokios pretenzijos Komisijai nėra pateikusi.

Dėl susidariusios situacijos Komisija taip pat kreipsis į Energetikos ministeriją.