Įeiti
Publikuota: 2015.05.27. Atnaujinta:

Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl šilumos kiekių pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai santykinių rodiklių apskaičiavimo tvarkos


Komisija, atsižvelgdama į Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies pakeitimus, numatančius pareigą Komisijai tvirtinti šilumos kiekių pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai santykinių rodiklių apskaičiavimo tvarką, ir įvertinusi pirmosios viešosios konsultacijos metu suinteresuotų asmenų pateiktas pastabas, pakartotiniam derinimui teikia parengtą Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos projektą (toliau – Projektas).

Projekte įtvirtintos šios esminės nuostatos:
- nustatyta, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate apskaičiuoja santykinius šilumos sunaudojimo rodiklius šildymui, karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai;
- įtvirtinta tvarka, kaip apskaičiuojami pastato santykiniai šilumos suvartojimo rodikliai, t. y. pagal faktinius pastato šilumos suvartojimo duomenis apskaičiuojamos santykinės pastato šilumos sąnaudos cirkuliacijai, vienam kvadratiniam metrui naudingojo ploto ir vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti, įvertinant skaičiuojamojo laikotarpio (kalendorinio mėnesio) dienolaipsnių skaičių;
- ne rečiau kaip kartą per metus šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas rengia bei teikia pastato valdytojui bei savininkui siūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.

Naujas šilumos kiekių pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai santykinių rodiklių apskaičiavimo reglamentavimas bus taikomas nuo šildymo sezono pradžios  (2015 m. spalio 1 d.).

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. birželio 11 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".