Įeiti
Publikuota: 2015.06.04. Atnaujinta:

Keičiasi Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisyklės


Komisija, siekdama užtikrinti efektų suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo darbą, sudarant visiems rinkos dalyviams sąžiningas ir vienodas sąlygas, suderino AB „Klaipėdos nafta" parengtas naujos redakcijos Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisykles (toliau – Taisyklės).

Esminiai pakeitimai Taisyklėse:
- atsisakyta skirstyti pajėgumus į pagrindinius ir sezoninius, leidžiama lanksčiai užsisakyti juos pagal konkretų terminalo naudotojo poreikį;
- numatyta galimybė SGD terminalo pajėgumus skirstyti ne tik einamaisiais dujų metais, bet ir pasibaigus metinei SGD terminalo pajėgumų skirstymo procedūrai, kada yra laisvų SGD terminalo pajėgumų;
- detalizuota pasinaudojimo SGD perkrova ir SGD išdujinimo pajėgumais tvarka, įtvirtinant paskirtojo tiekėjo sąvoką ir suteikiant jam prioritetą būtinojo kiekio tiekimo apimtyje skirstyti SGD terminalo pajėgumus, koreguoti paslaugų teikimo ir grafikų sudarymo procedūras bei kt.;
- patikslinti metinio grafiko planavimo prioritetai pagal SGD terminalo naudotojų įsigyjamus kiekius ir jų realizavimo laikotarpius;
- nustatytas vėlesnis grafiko planavimo pradžios terminas – 35 dienos prieš planuojamą mėnesį (dabar taikomas 60 dienų terminas);
- numatyta galimybė pasinaudoti elektronine terminalo paslaugų planavimo ir administravimo sistema;
- patikslinta dujovežių matavimo priemonių pripažinimo tvarka ir nustatytas eksperto rengiamos kiekio ir kokybės ataskaitos pateikimo terminas.