Įeiti
Publikuota: 2015.06.04. Atnaujinta:

Komisija užbaigė AB „Lesto“ licencijuojamos veiklos patikrinimo procedūras


Komisija, įvertinus atlikto elektros energijos skirstymo sistemos operatoriaus ir visuomeninio elektros energijos tiekėjo AB „Lesto“ planinio veiklos patikrinimo rezultatus bei nustatytus pažeidimus, užbaigė licencijuojamos veiklos patikrinimo procedūras – priimtas sprendimas AB „Lesto“ skirti 300 tūkst. Eur baudą.

Komisija taip pat įpareigojo AB „Lesto“ iki 2015 m. rugpjūčio 4 d. ištaisyti reguliuojamų sąnaudų ataskaitas už 2011–2013 metus ir pateikti jas Komisijai.

AB „Lesto“ bauda, kaip numato Energetikos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 2 punktas, skirta atsižvelgiant į tai, kad bendrovė 2011–2013 m. ataskaitiniu laikotarpiu reguliuojamai skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklai priskyrė 17,629 mln. Eur daugiau sąnaudų, nei faktiškai galėjo būti priskirta. Tokiais veiksmais AB „Lesto“ neužtikrino, kad vartotojai už suvartotą elektros energiją (elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugą) mokėtų ekonomiškai pagrįstą kainą.

Ankstesniais Komisijos sprendimais numatyta AB „Lesto“ pajamas mažinti beveik 17,63 mln. Eur, grąžinant jas vartotojams 2015 m. atitinkamai sumažinus elektros energijos kainos dedamąsias.

Sankcijų taikymas yra atgrasanti priemonė reguliuojamiems ūkio subjektams ateityje nedaryti nusižengimų, taip pat Komisija siunčia signalą kitiems rinkos dalyviams, kad licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai nebus toleruojami.