Įeiti
Publikuota: 2015.06.04. Atnaujinta:

Pakeisti Reikalavimai rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams


Komisija, įvertinusi realiai susiklosčiusią praktinę situaciją ir siekdama supaprastinti reguliuojamų ūkio subjektų priežiūrą, pakoregavo Reikalavimus rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams (toliau – Reikalavimai).

Esminis pakeitimas Reikalavimuose: atsisakoma perteklinės procedūros, t. y. kreipimosi į Konkurencijos tarybą dėl Rekomendacijų kontrolės vykdymo, kadangi Reikalavimai taikomi rekomendacijoms, išimtinai susijusioms su Komisijos reguliavimo sritimi.