Įeiti
Publikuota: 2015.06.08. Atnaujinta:

Komisija išnagrinėjo nepriklausomo gamintojo ir centralizuotos šilumos tiekėjo ginčą


Komisija, ikiteisimine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka išnagrinėjusi nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „GA Joniškis“ ir UAB „Fortum Joniškio energija“ ginčą dėl šilumos supirkimo, priėmė sprendimą iš dalies patenkinti pareiškėjo reikalavimus – įpareigojo UAB „Fortum Joniškio energija“ perskaičiuoti 2015 m. vasario–balandžio mėn. palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas.   

UAB „GA Joniškis“ kreipėsi į Komisiją prašydama pripažinti, kad UAB „Fortum Joniškio energija“, apskaičiuodama šilumos gamybos palyginamąsias sąnaudas 2015 m. sausio–balandžio mėn., nepagrįstai įtraukė centrinėje katilinėje statomo 2 MW biokuro katilo, kuris tuo metu dar nebuvo eksploatuojamas, sąnaudas. Pareiškėjas taip pat prašo atlyginti patirtus nuostolius, kurie susidarė taikant netinkamai apskaičiuotas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas.

Komisija, įvertinusi ginčo aplinkybes ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą pažymą, kad 2015 m. vasario–balandžio mėn. UAB „Fortum Joniškio energija“ katilinė nebuvo priduota eksploatuoti, pripažino, kad minėtu laikotarpiu apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos yra nepagrįstos ir įpareigojo jas perskaičiuoti, apie tai informuojant Komisiją bei UAB „GA Joniškis“.