Įeiti
Publikuota: 2015.06.18. Atnaujinta:

Garliavoje veikiančiam nepriklausomam šilumos gamintojui UAB „ENG“ nustatyta mažesnė šilumos gamybos bazinė kaina


Komisija, įvertinusi Garliavoje veikiančio nepriklauso reguliuojamo šilumos gamintojo UAB „ENG" faktines veiklos sąnaudas, nepripažino pagrįstomis daugiau kaip 162 tūkst. Eur sąnaudų ir nustatė 0,67 ct/kWh mažesnę šilumos gamybos bazinę kainą – 3,20 ct/kWh.

1 pav. UAB „ENG" (Garliavoje) šilumos gamybos (produkto) bazinė kaina, ct/kWh

ENG.png

* pateikiamos projekcinės birželio mėn. kainos.

Bendrovė pagamintą šilumą parduoda AB „Kauno energija", kuri ją tiekia ir paskirsto Garliavos miesto šilumos vartotojų poreikiams.  2014 m. UAB „ENG" pagamino beveik 25 tūkst. MWh, šįmet planuoja pagaminti 24 tūkst. MWh. Nepriklausomo šilumos gamintojo parduodamos šilumos kainos negali būti didesnės nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

UAB „ENG" (Garliavoje) veiklą vykdo AB „Kauno energija" priklausančioje Garliavos rajoninėje katilinėje, kurią 2012 m. kovo mėn. rekonstravo už beveik 1,74 mln. Eur. Katilinėje buvo demontuoti du vandens šildymo katilai, vietoj jų įrengiant 5,2 MW galios biokuro vandens šildymo katilą su 1,3 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu. Bendras biokuro katilinės šiluminis galingumas siekia apie 6,52 MW.

UAB „ENG" (Garliavoje) reguliuojama šilumos kainodara privaloma atsižvelgiant į tai, kad bendrovės pagaminamos šilumos kiekis sudaro daugiau nei trečdalį visos sistemos poreikio.