Įeiti
Publikuota: 2015.06.18. Atnaujinta:

Komisija galės operatyviau tikrinti ūkio subjektų veiklą dėl biokuro įsigijimo


Komisija, siekdama užtikrinti efektyvią energijos išteklių rinkos* priežiūrą, sudarant galimybę greičiau reaguoti į rinkoje besiformuojančius galimus pažeidimus, kurie lemtų biokuro kainų, pasiūlos ar paklausos iškraipymus, pakoregavo Energijos išteklių rinkos priežiūros taisykles.

Esminiai pakeitimai:
• numatyta rinkos dalyvių patikrinimo procedūra, neatliekant viso rinkos tyrimo. Komisija, nustačiusi galimą pažeidimą, turi teisę skubiai atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą;
• nustatyta, kad Komisija atskirais atvejais gali inicijuoti rinkos tyrimą;
• reglamentuota energijos išteklių rinkos priežiūros vykdymo tvarka, detaliai numatant Komisijos funkcijas.

 


 

* Energijos išteklių rinka – asmenų, išgaunančių, gaminančių, paruošiančių, transportuojančių, persiunčiančių, tiekiančių energijos išteklius ir (ar) prekiaujančių energijos ištekliais, santykių visuma.