Įeiti
Publikuota: 2015.06.18. Atnaujinta:

Komisija konstatavo šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus Druskininkuose


Siekiant užtikrinti, kad gyventojams teikiamų centralizuoto šildymo paslaugų kainos būtų pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis, Komisija įvertina, ar savivaldybių tarybos, tvirtindamos įmonių šilumos kainas, nepažeidžia Šilumos ūkio įstatymo bei Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimų.

Komisija konstatavo, kad UAB „Litesko" filialo „Druskininkų šiluma" šilumos kainos dedamosiose antriesiems bazinės kainos galiojimo metams įskaičiuota 235,4 tūkst. Eur per daug sąnaudų, iš kurių didžioji dalis numatyta skirti kurui įsigyti.

Komisijos nurodyti šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimai turi būti ištaisyti per 30 dienų terminą, to nepadarius, Komisija įgyja teisę jas nustatyti vienašališku sprendimu.