Įeiti
Publikuota: 2015.06.18. Atnaujinta:

Komisija pritarė AB „Šiaulių energija“ investicijoms – biokuro katilinės statybai ir šilumos tiekimo tinklų plėtrai


Komisija suderino AB „Šiaulių energija“ 2014 m. pradėtus Tilvyčio katilinės rekonstrukcijos darbus už beveik 1,45 mln. Eur ir iki 2020 m. planuojamą įgyvendinti šilumos tiekimo tinklų plėtrą bei rekonstravimą Šiauliuose – numatyta skirti  apie 11,65 mln. Eur.
Tilvyčio katilinei rekonstruoti 40 proc. reikalingos sumos finansuojama Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis, šilumos tiekimo tinklų plėtros ir rekonstravimo darbams taip pat planuojama ne mažiau kaip 40 proc. numatytų lėšų finansuoti pasinaudojant Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų parama.
Pernai pradėtą Tilvyčio katilinės rekonstrukciją Kuršėnuose AB „Šiaulių energija“ planuoja užbaigti šiais metais – bus įrengti du nauji 1 MW ir 2 MW galios biokuro vandens šildymo katilai, kurie pakeis dabar gamtinėmis dujomis kūrenamą vandens šildymo katilą. Planuojama, kad pradėjus eksploatuoti rekonstruotą katilinę, nauji biokuro katilai pagamins 96 proc. reikalingos šilumos kiekio nuo metinio katilinėje pagaminamo šilumos kiekio (14,16 GWh per metus), o šilumos kaina vartotojams, preliminariais skaičiavimais, mažės 0,073 ct/kWh.
2015–2020 metais AB „Šiaulių energija“ ketina rekonstruoti / atnaujinti susidėvėjusius šilumos tinklus, atitinkamai pagal faktinius tiekiamos šilumos kiekius optimizuoti tinklų diametrą. Atlikus šiuos darbus, bus užtikrintas patikimas šilumos tiekimas vartotojams, sumažės šilumos nuostoliai trasose.
Taip pat numatyta šilumos tiekimo tinklo plėtra, atsiradus naujam vartotojui. I
ki  specialiojo plano konkurencinėje zonoje esančio Šiaulių profesinio rengimo centro bus paklota 650 m ilgio 125 mm  diametro šilumos trasa. Planuojama, kad ši įstaiga per metus suvartos apie  2140 MWh  šilumos energijos.