Įeiti
Publikuota: 2015.06.18. Atnaujinta:

Pakartotiniam derinimui teikiama Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodika


Komisija, atsižvelgdama į tai, kad 2015 m. gegužės 13 d. viešajai konsultacijai paskelbtas Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos projektas (toliau – Projektas) buvo nekorektiškai atvaizduotas, teikia jį pakartotiniam derinimui.

Esminės nuostatos Projekte:
• numatyta, kad pasinaudojimo elektros tinklais paslaugų kaina turi padengti visas pagrįstas skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudas;
• tuo atveju, jeigu gaminantis vartotojas pasiims mažiau elektros energijos iš tinklo negu pridavė, skirtumas fiksuojamas tinklo operatoriaus naudai;
• elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugos kaina diferencijuojama pagal elektros tinklų, prie kurių jungiasi gaminantis vartotojas, įtampą;
• paslaugų kaina nustatoma vieneriems kalendoriniams metams ir jos galiojimo terminai sutampa su skirstomojo tinklo operatoriaus persiuntimo paslaugos kainų galiojimo terminais.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. birželio 23 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

Atsiprašome rinkos dalyvių dėl kilusių nepatogumų.