Įeiti
Publikuota: 2015.06.18. Atnaujinta:

Parengtos Rekomendacijos, susijusios su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams


Komisija, siekdama užtikrinti reguliuojamų sektorių skaidrumą bei konkurencingumą, taip pat palengvinti administracinę naštą ūkio subjektams, parengė Rekomendacijas, susijusias su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams (toliau – Rekomendacijos).

Rekomendacijose pateikti išaiškinimai dėl informacijos skelbimo apie:
• ūkio subjektų valdymo organo narių darbo užmokestį;
• patirtas sąnaudas gamtinių dujų, elektros ir šilumos sektoriuose;
• teikiamas paslaugas ir jų kainas, šilumos supirkimą bei kitus viešai rekomenduojamus skelbti duomenis.

Komisija, atlikusi viešai privalomos skelbti informacijos vertinimą, nustatė, kad ūkio subjektai ne visada interneto svetainėse tiksliai ir nustatyta apimtimi skelbia informaciją, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su kainų ir joms įtaką darančių veiksnių skaidrumu, nediskriminavimu ir (ar) kitais principais. Jeigu ūkio subjektas neturi interneto svetainės, pareiga skelbti privalomą informaciją niekur nedingsta, tai turi būti padaryta savivaldybių ar Komisijos tinklapyje.  

Rekomendacijas Komisija rengia ir skelbia ne rečiau kaip kartą per metus, jos teikiamos Konkurencijos tarybai.

Primename, kad 2015 m. birželio 4 d. Komisija pakeitė Reikalavimus Rekomendacijoms, atsisakant perteklinės procedūros, t. y. kreipimosi į Konkurencijos tarybą dėl Rekomendacijų vykdymo kontrolės.