Įeiti
Publikuota: 2015.06.26. Atnaujinta:

Komisija atliko vandentvarkos įmonių finansinio pajėgumo vertinimą


Komisija, atlikusi vandentvarkos įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, nustatė 2014 m. finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę – 2,05 balo, taip pat konstatavo, kad daugelio vandentvarkos įmonių rodikliai viršija nustatytą žemutinę reikšmę, kitiems – numatyti įpareigojimai:

• UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ ir UAB „Švenčionių švara“ per numatytą terminą – 30 kalendorinių dienų – turi pateikti paaiškinimus dėl per mažo finansinio pajėgumo rodiklio ir duomenis išplėstiniam vertinimui atlikti;

• UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ per 30 kalendorinių turi pateikti reikalingą informaciją, kad Komisija galėtų įvertinti finansinį pajėgumą veiklai vykdyti.

Įmonėms per nustatytą terminą neįvykdžius Komisijos įpareigojimų ar paaiškėjus naujiems reguliuojamos veiklos pažeidimams, Komisija gali priimti sprendimą dėl ūkio subjekto veiklos licencijavimo, tęstinumo arba stabdymo.