Įeiti
Publikuota: 2015.06.26. Atnaujinta:

Komisija nustatė mažesnes UAB „Plungės bioenergija“ šilumos gamybos kainas


Komisija, įvertinusi Plungėje veikiančio reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Plungės bioenergija“ faktines sąnaudas, nepripažino pagrįstomis beveik 179 tūkst.  Eur sąnaudų, kaip būtinų veiklai vykdyti, ir, palyginus su bendrovės prašymu, nustatė 0,42 ct/kWh mažesnę šilumos gamybos bazinę kainą – 2,94 ct/kWh.

1 pav. UAB „Plungės bioenergija“ šilumos gamybos (produkto) bazinė kaina, ct/kWh

Plunges_bioenergija.jpg 
* pateikiamos projekcinės birželio mėn. kainos.

Taip pat Komisija konstatavo, kad nuo 2013 m. birželio 1 d. iki 2014 m. gegužės 31 d. dėl faktinių ir į šilumos gamybos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos yra 14,215 tūkst. Eur, jos turi būti paskirstytos nustatant šilumos gamybos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. UAB „Plungės bioenergija“ šilumai gaminti naudoja biokurą.

UAB „Plungės bioenergija" pagamintą šilumą parduoda vieninteliam šilumos tiekėjui – UAB „Plungės šilumos tinklai“, kuris šilumą paskirsto Plungės miesto vartotojams. Nepriklausomo šilumos gamintojo parduodamos šilumos kainos negali būti didesnės nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

UAB „Plungės bioenergija“ šilumai gaminti eksploatuoja iš UAB „Plungės šilumos tinklai“ išnuomotus du po 10 MW biokuru kūrenamus vandens šildymo katilus. Praėjusiais metais bendrovė pardavė 47279 MWh šilumos, šįmet planuojamas kiekis – 43000 MWh.

Nepriklausomam šilumos gamintojui UAB „Plungės bioenergija“ reguliuojama šilumos gamybos kainodara taikoma atsižvelgiant į tai, kad bendrovė yra gavusi paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų kogeneracinės jėgainės statybai, o taip pat jos parduodamas šilumos kiekis sudaro daugiau nei trečdalį metinio šilumos tiekėjo poreikio.