Įeiti
Publikuota: 2015.06.26. Atnaujinta:

Komisija skelbia 2014 m. vandens tiekėjų lyginamosios analizės rodiklius


Siekiant didinti vandens tiekimo įmonių veiklos efektyvumą, ekonominį skaidrumą, nustatyti įmonių būtinąsias sąnaudas bei palyginti atitinkamoms grupėms priklausančių įmonių veiklą, Komisija parengė ir skelbia vandens tiekėjų 2014 metų lyginamuosius rodiklius (atsisiųskite).

Vandens tiekėjai (48 vandens tiekimo įmonės) suskirstyti į grupes pagal ataskaitinio laikotarpio teikiamų vandens tiekimo paslaugų pardavimo kiekius.

Komisija vandens tiekimo įmonių lyginamuosius rodiklius parengia ir viešai skelbia iki kiekvienų metų liepos 1 d., įmonių veikla lyginama pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašą.