Įeiti
Publikuota: 2015.06.26. Atnaujinta:

Tauragės teritoriją dujofikuos AB „Lietuvos dujos“


​Komisija posėdyje priėmė sprendimą leisti AB „Lietuvos dujos“ dujofikuoti Tauragės rajono savivaldybės teritoriją.

Komisija, gavusi 2014 m. rugsėjo 2 d. AB „Vilkyškių pieninė“ prašymą dujofikuoti naują teritoriją – Tauragės rajono savivaldybę, paskelbė konkursą, kuriam paraiškos buvo priimamos iki 2014 m. spalio 21 d. Prašymą dalyvauti konkursepateikė viena bendrovė – AB „Lietuvos dujos“.

AB „Lietuvos dujos“ atlikusi gamtinių dujų rinkos tyrimą, nustatė, jog yra dar 14 potencialių nebuitinių vartotojų, kurie galėtų būti prijungti prie dujų sistemos, o per ateinančius 10 metų – iki 400 buitinių vartotojų.

AB „Lietuvos dujos“ planuoja nutiesti 5,9 km ilgio skirstymo sistemą. Viso projekto pabaiga numatoma ne vėlesnė nei 2016 m. IV ketvirtis