Įeiti
Publikuota: 2015.06.30. Atnaujinta:

Pakeistos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės


Siekdama užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą visuose reguliuojamuose sektoriuose – elektros, dujų, šilumos ir vandens, taip pat gauti išsamią bei objektyvią informaciją apie energetikos įmonių vykdomą veiklą, Komisija pakeitė Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles (toliau – Taisyklės).  

Esminiai pakeitimai Taisyklėse:

- sumažintas teiktinų ataskaitų skaičius (dujų perdavimo, skirstymo ir tiekimo bendrovėms),
- supaprastinta informacijos pateikimo tvarka įmonėms, turinčioms tiekimo licencijas ir gamtines dujas perkančioms/parduodančioms gamtinių dujų biržoje,
- papildyti reikalavimai elektros energijos gamintojams dėl informacijos, susijusios su balansavimo elektros energijos įsigijimu, pateikimo,
- nepriklausomų elektros energijos tiekėjų taikomi tarifų planai Komisijai bus teikiami tik per Elektros kainų palyginimo sistemą,
- elektros tinklų operatorius ataskaitas apie vykdomų elektrinių statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymą Komisijai turės teikti kas ketvirtį.