Įeiti
Publikuota: 2015.06.30. Atnaujinta:

Keičiasi energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimo tvarka


Komisija, siekdama nustatyti skaidrią ir aiškią tvarką, pagal kurią vertins ūkio subjektų  technologinį, finansinį ir vadybinį pajėgumą, pakeitė Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Aprašo pakeitimai parengti atsižvelgiant į Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio pakeitimus. Esminis pakeitimas numato:
- ūkio subjektų, pateikusių Komisijai prašymą  išduoti  leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą ar licencijas vykdyti elektros energijos visuomeninio arba gamtinių dujų tiekimo veiklas, finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei toks ūkio subjektas neturi pradelstų skolinių (finansinių) įsipareigojimų arba jų turi, tačiau įrodo, kad apyvartinės lėšos yra pakankamos pradelstiems skoliniams (finansiniams) įsipareigojimams padengti ir kad juos padengus ūkio subjektas atitiks nustatytus reikalavimus.