Įeiti
Publikuota: 2015.06.30. Atnaujinta:

Komisija atliko atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą


Komisija, vykdydama atsinaujinančių išteklių energetikos rinkos priežiūrą,  kas dvejus metus atlieka elektrinių, kurių įrengtoji galia didesnė nei 5 MW, finansinio pajėgumo vertinimą.

Atlikusi atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriaus ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą Komisija posėdyje konstatavo, kad: 

- UAB „Vėjų spektras“, UAB „Vėjo vatas“, UAB „Vėjo gūsis“, UAB „Renerga“, UAB „Gemba“, UAB „Vydmantai wind park“, UAB „Sūdėnų vėjo elektra“, UAB „Energogrupė“, UAB „Šilalės vėjo elektra“, UAB „Iverneta“, UAB „Naujoji energija“, AB „Dolomitas“ 2014 metų finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

- UAB „Vildara“ 2014 metų finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti. Bendrovė įpareigota  atlikti veiksmus pagal Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 3–5 dalių reikalavimus, pagal kuriuos nuosavas kapitalas negali sudaryti mažiau nei pusės įstatinio kapitalo, ir apie atliktus veiksmus informuoti Komisiją.

 1 lentelė. Atsinaujinančių išteklių energetikos įmonių finansinio pajėgumo vertinimo suvestinė.

Ūkio subjektaiBendrieji finansinio pajėgumo rodiklisApskaičiuota normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė 2014 metams
UAB „Vydmantai wind park“2,25

1,35

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
UAB „Renerga“2,50
UAB „Iverneta“2,50
UAB „Vėjo vatas“2,50
UAB „Vėjo gūsis“2,50
UAB „Energogrupė“2,00
UAB „Gemba“2,00
UAB „Vildara“3,00
UAB „Šilalės vėjo elektra“2,75
UAB „Vėjų spektras“1,50
UAB „Sūdėnų vėjo elektra“2,25
UAB „Naujoji energija“2,50
AB „Dolomitas“4,50