Įeiti
Publikuota: 2015.06.30. Atnaujinta:

Komisija atliko dujų sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą


Komisija, vykdydama licencijuojamų energetikos įmonių veiklos priežiūrą bei siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas, ne rečiau kaip kartą per metus atlieka ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą. 

Atlikusi gamtinių dujų sektoriaus ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą Komisija posėdyje konstatavo, kad: 

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB „Grata group“, UAB „Haupas“, UAB „Dujotekana“, UAB „Litgas“, 2014 m. vykdžiusių gamtinių dujų tiekimo veiklą, AB „Lietuvos dujos“, AB „Amber Grid“, AB „Klaipėdos nafta“, AB agrofirmos „Josvainiai“, UAB „Intergas“, UAB „Druskininkų dujos“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, 2014 m. vykdžiusių infrastruktūros veiklą, bei UAB „Baltpool“ ir UAB „Get Baltic“ bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai yra didesni nei Komisijos nustatytos dujų sektoriaus atitinkamos veiklos normatyvinių rodiklių žemutinės reikšmės.

1 lentelė. Gamtinių dujų įmonių finansinio pajėgumo vertinimo suvestinė

Įmonės pavadinimasĮmonės finansinio pajėgumo rodiklisŽemutinė finansinio pajėgumo riba
Tiekimo veiklą vykdantys ūkio subjektai ​ ​
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“2,601,77
​ ​ ​ ​
UAB „Grata group“4,60
UAB „Haupas“2,60
UAB „Dujotekana“2,00
UAB „Litgas“1,80
Infrastruktūros veiklą vykdantys ūkio subjektai ​ ​
AB „Lietuvos dujos“4,00
1,73 ​ ​ ​ ​ ​ ​
AB „Amber Grid“2,50
AB „Klaipėdos nafta“5,00
AB agrofirma „Josvainiai“4,25
UAB „Intergas“2,25
UAB „Druskininkų dujos“2,00
UAB „Fortum Heat Lietuva“2,25
Rinkos operatoriaus veiklą vykdantys ūkio subjektai ​ ​
UAB „Baltpool“2,80
2,10 ​
UAB „Get Baltic“4,20

Komisija posėdyje konstatavo, kad UAB „Geros dujos“ 2014 m. nuosavas kapitalas buvo mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo, ir įpareigojo bendrovę per 6 mėnesius nuo Komisijos nutarimo įsigaliojimo dienos atlikti veiksmus, kurie numatyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

Komisija finansinio pajėgumo vertinimą atlieka pagal Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą. Siekiant, kad finansinio pajėgumo vertinimas būtų objektyvesnis ir finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė riba tikslesnė, atskirtas finansinio pajėgumo vertinimas ūkio subjektams, vykdantiems infrastruktūros veiklą, ūkio subjektams, užsiimantiems tiekimo (pardavimo) veikla ir rinkos operatoriaus veikla.