Įeiti
Publikuota: 2015.06.15. Atnaujinta:

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo pakeitimo


Komisija, siekdama užtikrinti, kad elektros energijos kainos vartotojams būtų nustatomos objektyviai, nediskriminuojant atskirų vartotojų grupių, ir atsižvelgdama į šių metų pradžioje įsigaliojusio LRAIC apskaitos modelio nuostatas dėl sistemos efektyvinimo, pakoregavo ir teikia viešajai konsultacijai Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai:
- numatyta, kad pajamos, skirtos nusidėvėjimo kaštams dengti, turi būti naudojamos investicijoms ilgalaikiam turtui atstatyti, o siekiant subalansuoti įmonės pinigų srautus ir įgyvendinti strateginius projektus – investicijų grąža gali būti naudojama investicijoms į ilgalaikį turtą;
- įtvirtinta, kad beviltiškos vartotojų skolos negali būti pripažįstamos reguliuojamos veiklos sąnaudomis;
- elektros energijos perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai įpareigoti optimizuodami veiklą reguliuojamos veiklos sąnaudoms priskirti tik nenudėvėtą turtą;
- atsisakyta į elektros perdavimo ir skirstymo operatorių reguliuojamo turto vertę (RAB) įtraukti skirtumą, susidariusį tarp  balansinės turto vertės (t.y. viso įmonės turto, įskaitant ir nereguliuojamą veiklą, iš ES gautą paramą ir kt.) ir reguliuojamos turto bazės. 

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. birželio 29 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, el. laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.