Įeiti
Publikuota: 2015.07.14. Atnaujinta:

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Litgrid“ parengto Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-330–110 kV tinklų plėtros plano 2015–2024 m.


Komisija, siekdama užtikrinti skaidrią bei pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Litgrid" parengto Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–330–110 kV tinklų plėtros plano 2015–2024 metais (toliau – Projektas).

Elektros energetikos įstatymas numato pareigą perdavimo sistemos operatoriui AB „Litgrid"  kiekvienais metais iki liepos 1 d. parengti ir pateikti Komisijai dešimties metų elektros perdavimo tinklų plėtros planą, kuriame nurodoma svarbiausia perdavimo infrastruktūra, reikalinga įrengti ar atnaujinti per artimiausius dešimt metų, įvardijamos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, taip pat nustatomos naujos investicijos, kurias reikės atlikti per artimiausius dešimt metų, bei numatomi visų investicinių projektų įgyvendinimo terminai.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. rugpjūčio 11 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".