Įeiti
Publikuota: 2015.07.17. Atnaujinta:

Keičiasi elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo tvarka


Komisija, siekdama užtikrinti skaidrią elektrinių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo tvarką, pakoregavo Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką.  

Esminis pakeitimas – numatyta, kad elektros energiją gaminantiems vartotojams, kurie elektrą vartoja savo reikmėms bei ūkio poreikiams, o nesuvartotą dalį patiekia į elektros tinklus (esant vartojimo poreikiui, elektros energiją vartoja iš elektros tinklų), prijungimo prie tinklų įmoka skaičiuojama kaip paprastam gamintojui, nenaudojančiam atsinaujinančių energijos išteklių, t. y. gamintojas apmoka 100 proc. faktinės prijungimo darbų vertės.