Įeiti
Publikuota: 2015.07.20. Atnaujinta:

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos projekto


Komisija, siekdama suvienodinti investicijų grąžos normos skaičiavimo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pokyčiai:
- nustatyti bendri investicijų grąžos normos nustatymo kriterijai asmenims, vykdantiems veiklą gamtinių dujų, elektros energetikos, šilumos, karšto vandens tiekimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją sektoriuose;
- įtvirtinta optimali skolinto ir nuosavo kapitalo struktūra: skolintas kapitalas sudaro 60 proc., nuosavas – 40 proc.;
- numatyta, kad investicijų grąžos norma reguliuojamam asmeniui nustatoma reguliavimo periodui, tačiau kasmet koreguojama, atsižvelgiant į skolinto kapitalo kainos pokytį;
- elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriuose santykinis rizikos laipsnis nustatomas atsižvelgiant į Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) kasmet rengiamoje ataskaitoje apie investavimo sąlygas ES šalyse pateikiamus duomenis.

Nauja investicijų grąžos normos skaičiavimo tvarka bus taikoma nustatant reguliuojamų ūkio subjektų, vykdančių veiklą gamtinių dujų, elektros energetikos, šilumos, karšto vandens tiekimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją sektoriuose, paslaugų kainas būsimam reguliavimo periodui.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. rugpjūčio 7 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".