Įeiti
Publikuota: 2015.07.20. Atnaujinta:

Komisijos sprendimas: AB „Lesto“ elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojui pritaikė teisingą tarifą


Komisija, išnagrinėjusi UAB „Romvio“ pateiktą prašymą išspręsti ginčą dėl AB „Lesto“ taikomo fiksuoto tarifo dydžio pareiškėjo saulės jėgainėje pagamintai elektros energijai, atmetė pareiškėjo prašymą nagrinėti ginčą kaip nepagrįstą.

UAB „Romvio“ 2015 m. balandžio 13 d. kreipėsi į Komisiją prašydama įpareigoti AB „Lesto“ taikyti 0,362 Eur/kWh fiksuotą tarifą pareiškėjo saulės elektrinėje pagamintai elektros energijai. Savo prašymą pareiškėjas motyvavo tuo, kad AB „Lesto“ laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 22 d. iki 2013 m. vasario 6 d. vilkino išduoti prijungimo prie elektros tinklų technines sąlygas, dėl ko UAB „Romvio“ neturėjo galimybių įvykdyti elektrinės statybos projekto ir gauti tuo metu galiojusį skatinamąjį tarifą.

Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad UAB „Romvio“ nepasinaudojo išimtine teisės aktuose numatyta galimybe (negavus Energetikos ministerijos rašytinio leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus) kreiptis į AB „Lesto“ dėl prijungimo sąlygų išdavimo, todėl pareiškėjo reikalavimai AB „Lesto“ yra nepagrįsti.