Įeiti
Publikuota: 2015.07.23. Atnaujinta:

Keičiasi maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti


Komisija, skatindama efektyvų šilumos energijos vartojimą, pakeitė Maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti.  

Esminiai pakeitimai:

- numatyta, kad vietoj šiuo metu galiojančių maksimalių mėnesinių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti bus taikomos maksimalios metinės šilumos suvartojimo normos; 

- nustatyta, kad maksimalios šilumos suvartojimo normos taikomos ne tik daugiabučiams namams atnaujinti, bet taip pat jų energiniam efektyvumui vertinti bei planuoti priemones ir lėšas energinio efektyvumo didinimui;

- įtvirtinta, kad perskaičiuojant maksimalias šilumos suvartojimo normas vertinamas faktinis metinis pastato šildymo dienolaipsnių skaičius ir faktinis butų (patalpų) aukštis nuo grindų iki lubų.

Naujos maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti bus taikomos nuo 2016 m. sausio pabaigos.