Įeiti
Publikuota: 2015.07.23. Atnaujinta:

Patvirtintos elektros energijos perdavimo tarpsisteminių jungčių pralaidumų nustatymo ir paskirstymo taisyklės


 

Komisija, siekdama užtikrinti konkurenciją tarp elektros energijos rinkos dalyvių, vartotojų nediskriminavimą ir nustatytos kokybės paslaugų teikimą, taip pat atsižvelgdama į Baltijos valstybių elektros energijos perdavimo sistemos operatorių Ketinimų protokolą dėl tarpsisteminių jungčių pralaidumų nustatymo bei paskirstymo Baltijos šalyse ir su 3-iosiomis šalimis principus, patvirtino laisvai prekybai Baltijos regione ir su trečiosiomis šalimis, pvz. Baltarusija, būtinas sąlygas ir taisykles.

Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriai – AB „Litgrid“, AS „Augstsprieguma tīkls“ ir Elering AS – Ketinimų protokolu sutarė dėl iš esmės 2014 metais galiojusių  Estijos ir Latvijos, Lietuvos ir Latvijos bei Tarpsisteminių jungčių pralaidumų, skirtų elektros energijos prekybai, nustatymo bei paskirstymo taisyklių taikymo.

Komisija kartu Latvijos bei Estijos nacionalinėmis reguliavimo institucijomis priėmė koordinuotą sprendimą dėl perdavimo tinklų ir jungiamųjų linijų valdymą, jų pralaidumo nustatymą, paskirstymą ir perkrovų valdymą reglamentuojančių taisyklių patvirtinimo.

Išsamiau su dokumentais galite susipažinti čia:
Sutartis dėl tarpsisteminių pralaidumų prekybai nustatymo ir paskirstymo principų tarp „LITGRID“AB ir AS „Augstsprieguma tīkls“;
Tarpsisteminių pralaidumų prekybai tarp Lietuvos ir Latvijos elektros energijos sistemų nustatymo taisyklės tarp „LITGRID“ AB ir AS „Augstsprieguma tīkls“;
Tarpsisteminių jungčių pralaidumų, skirtų elektros energijos prekybai, nustatymo ir paskirstymo taisyklės.