Įeiti
Publikuota: 2015.07.23. Atnaujinta:

Prognozuojančia šalimi gamtinių dujų balansavimo tikslais paskirta AB „Lietuvos dujos“


Komisija, atsižvelgdama į Europos Komisijos 2014 m. kovo 26 d. reglamento (ES) Nr. 312/2014 nuostatas, kurios numato pareigą nacionalinei reguliavimo institucijai paskirti prognozuojančią šalį gamtinių dujų balansavimo zonoje, priėmė sprendimą prognozuojančia šalimi paskirti AB „Lietuvos dujos“.

Prognozuojančios šalies mechanizmas skirtas prisidėti prie maksimaliai galimo efektyvaus gamtinių dujų perdavimo sistemos naudojimo.

Prognozuojanti šalis – šiuo atveju AB „Lietuvos dujos“ – teikia  sistemos naudotojų  gamtinių dujų kiekių prognozę  gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui AB „Amber Grid“. Pastaroji bendrovė, disponuodama šia informacija, gali iš anksto planuotis veiksmus sistemos balansavimui.

Komisija prognozuojančią šalį AB „Lietuvos dujos“ įpareigojo:
• teikti informaciją AB „Amber Grid“ apie sistemos naudotojų poreikį gamtinių dujų vartojimui;
• ne vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 1 d. inicijuoti ir pateikti Komisijai Naudojimosi skirstymo sistema taisyklių pakeitimą, įtraukiant prognozuojančios  šalies funkcijas.