Įeiti
Publikuota: 2015.07.30. Atnaujinta:

Komisija konstatavo UAB „Molėtų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus


​Komisija, patikrinusi perskaičiuotas UAB „Molėtų šiluma“ šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos kainos neatitinka Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintos pagrindinės nuostatos, t. y. šilumos kainos turi būti grindžiamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis. 

Komisijos nurodytus šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus Molėtų rajono savivaldybės taryba turi ištaisyti per 30 kalendorinių dienų, to nepadarius, Komisija įgyja teisę jas nustatyti vienašališku sprendimu.