Įeiti
Publikuota: 2015.07.30. Atnaujinta:

Mažėja UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams


Komisija, atsižvelgdama į gautą nuolaidą už retrospektyviai parduotas dujas, patvirtino naujus mažesnius UAB „Druskininkų dujos“ 2015 m. II pusm. gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams.

Lentelė. UAB „Druskininkų dujos“ 2015 m. II pusm. gamtinių dujų tarifai (su PVM)

 2015 m. II pusm.  nustatyta (be nuolaidos)

2015 m. II pusm.
pakeista (su nuolaida)

Pokytis proc.
I grupė (suvartoja iki 500 m3 per metus) ​ ​ ​
Pastovioji dalis, Eur/mėn. 0,580,580
Kintamoji dalis, Eur/m31,221,16-4,9
II grupė (suvartoja nuo 500 m³ iki 20 tūkst. m³ per metus) ​ ​ ​
Pastovioji dalis,  Eur/mėn. 4,054,050
Kintamoji dalis, Eur/m31,061,00-5,7


Pagal Gamtinių dujų įstatymą gamtinių dujų tarifai skelbiami ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jų įsigaliojimo, tačiau Komisija rekomendavo UAB „Druskininkų dujos“ mažesnius gamtinių dujų tarifus, t. y. pritaikius nuolaidą, vartotojams taikyti ir atsiskaitymams už 2015 m. liepos mėn. suvartotas gamtines dujas.

Kitos gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurioms taikoma nuolaida, ją įvertino teikdamos tvirtinti 2015 m. II pusm. gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams.