Įeiti
Publikuota: 2015.08.20. Atnaujinta:

Atliktas trijų vandentvarkos įmonių išplėstinis finansinio pajėgumo vertinimas


Komisija, atsižvelgdama į praėjusių metų vandentvarkos įmonių finansinio pajėgumo rodiklius ir siekdama užtikrinti patikimą bei kokybišką vartotojų aprūpinimą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, atliko UAB ,,Rietavo komunalinis ūkis“, UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ ir UAB „Švenčionių švara“ išplėstinį finansinio pajėgumo vertinimą.

Komisija konstatavo, kad UAB ,,Rietavo komunalinis ūkis“ bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai yra didesni nei Komisijos nustatyta žemutinė riba, tuo tarpu UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ – nesiekia minimalios ribos, be to, bendrovės nuosavas kapitalas neatitinka Akcinių bendrovių įstatyme įtvirtinto reikalavimo, t. y. nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ įpareigota per 30 kalendorinių dienų pateikti Komisijai paaiškinimus dėl per mažo įmonės finansinio pajėgumo bei atlikti veiksmus dėl nuosavo kapitalo padidinimo.

Kadangi UAB „Švenčionių švara“ nepateikė Komisijai dokumentų, reikalingų išplėstiniam finansinio pajėgumo vertinimui atlikti, bendrovė įpareigota tai padaryti per 30 kalendorinių dienų. 

Primename, kad ūkio subjektams neįvykdžius Komisijos įpareigojimų ar paaiškėjus naujiems reguliuojamos veiklos pažeidimams, Komisija gali priimti sprendimą sustabdyti arba panaikinti licenciją.