Įeiti
Publikuota: 2015.08.20. Atnaujinta:

Keičiasi elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinė forma


Komisija, siekdama aiškaus teisinio reglamentavimo visiems ūkio subjektams, ketinantiems prijungti elektros energijos generavimo šaltinius (įrenginius) prie elektros tinklų, patikslino elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinę formą.  

Esminiai pakeitimai:
• numatyta, kad prie protokolo pridedami dokumentai, patvirtinantys savivaldybės lygmens bendrojo plano ar inžinerinės infrastruktūros vystymo planų, numatančių atsinaujinančių  išteklių  energetikos objektų  statybą  teritorijoje, kurioje gamintojas planuoja statyti elektros gamybos įrenginius (elektrinę), ir detaliojo  plano, kuris leidžia statyti gamintojo pareiškime nurodytos  galios ir tipo elektros gamybos įrenginius (elektrinę), galiojimą arba patvirtinimą iš savivaldybės institucijų, kad detalus  planas teisės aktų  nustatyta  tvarka  yra  nereikalingas;
• pakeistas gamintojų teikiamos informacijos apie vykdomų elektrinių statybos projektų eigą ir ketinimų protokolo sąlygų vykdymą dažnumas – informacija bus teikiama kas ketvirtį, o ne kas mėnesį, kaip yra dabar;
• panaikinta galimybė sudaryti elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolą ūkio subjektams, nedalyvaujantiems skatinimo kvotų paskirstymo aukcione;
• nustatytas 3 mėnesių terminas, per kurį gamintojas, po jo paskelbimo aukciono laimėtoju, turi kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus išdavimo;
• įvardyti atvejai, kai gamintojui rezervuotos galios ir pralaidumai netenka galios. Jeigu:
- per leidimo plėtoti galiojimo laikotarpį Energetikos inspekcijai nepateikiami reikalingi dokumentai elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktui-pažymai gauti;
- ketinimų protokolas netenka galios;
- gamintojas per 30 kalendorinių dienų po leidimo plėtoti galiojimo pabaigos nepateikia pratęsto leidimo.
• numatytas įpareigojimas gamintojams per 30 kalendorinių dienų po ketinimų protokolo pasirašymo kreiptis į Komisiją dėl dalyvavimo aukcione.

Patvirtinta elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinė forma bus taikoma tik naujai prijungiamiems gamintojams.