Įeiti
Publikuota: 2015.08.27. Atnaujinta:

2015 m. IV ketv. keisis fiksuoti tarifai saulės, vėjo ir biodujų energiją naudojantiems gamintojams, kitiems išliks nepakitę


Įvertinus elektros energijos gamybos iš skirtingų atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą bei ekonomines ir finansines sąlygas verslui plėtoti, 2015 m. IV ketv. vidutiniškai 5 proc. mažėja fiksuoti tarifai vėjo energiją naudojantiems gamintojams, taip pat nežymiai kinta fiksuotai tarifai biodujų elektrinėms, išgaunančioms dujas iš sąvartynų. Fiksuotų tarifų dydžiai vidutiniškai apie 3 proc. didėja biodujų elektrinėms, išgaunančioms dujas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, ir saulės elektrinėms. Hidroenergiją ir biomasės energiją naudojančioms technologijoms 2015 m. IV ketv.  bus taikomi šiuo metu galiojantys tarifai.

 

Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifai ir maksimalūs tarifai elektros energijos jėgainėms, naudojančioms saulės, vėjo ir
biodujų energiją,
2015 m. III ir IV ketv. (Eur/kWh)

 2015 IV ketv.2015 III ketv.Pokytis, proc.
Saulės jėgainės (neintegruotos į pastatą) ​ ​ ​
Iki 10 kW0,1610,1563,21
Nuo 10 iki 100 kW0,1470,1423,52
Nuo 100 iki 350 kW0,1370,1333,01
Virš 350 kW0,1370,1333,01
Saulės jėgainės (integruotos į pastatą) ​ ​ ​
Iki 10 kW0,2080,2003,57
Nuo 10 iki 100 kW0,1870,1802,98
Virš 100 iki 350 kW0,1730,1683,89
Virš 350 kW0,1730,1683,89
Vėjo jėgainės ​ ​ ​
ĮG ≤ 100,0750,078-3,70
10 < ĮG ≤ 3500,0710,075-5,33
ĮG >3500,0580,061-4,92
Biodujų jėgainės, gaminančios elektros energiją iš sąvartynuose išgaunamų biodujų ​ ​ ​
ĮG ≤ 100,1140,1130,88
10 < ĮG ≤ 3500,1090,110 ​-0,91 ​
350 < ĮG ≤ 500
ĮG >5000,0880,0871,15
Biodujų jėgainės, gaminančios elektros energiją iš biodujų išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus ​ ​ ​
ĮG ≤ 100,1500,1453,45
10 < ĮG ≤ 3500,1370,1333,01
350 < ĮG ≤ 5000,1370,1333,01
500 < ĮG ≤ 10000,1300,1254,00
1000 < ĮG ≤ 20000,1240,1194,20
ĮG >20000,1200,1163,45


Fiksuoti tarifai atsinaujinančių išteklių gamintojams perskaičiuojami kas ketvirtį, įvertinant investuotino kapitalo apimtis elektros energijos jėgainėms įrengti, jų naudingo eksploatavimo, skatinimo laikotarpį, laukiamą elektros energijos jėgainės pagamintos ir patiektos vidutinės metinės elektros energijos kiekį bei kt.

 

Komisijos nustatyti tarifai galios nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.