Įeiti
Publikuota: 2015.08.28. Atnaujinta:

Pakartotiniam derinimui teikiama Investicijų grąžos normos nustatymo metodika ir susiję Komisijos nutarimai


Komisija, siekdama visuose reguliuojamuose sektoriuose nustatyti aiškius, skaidrius bei nediskriminuojančius investicijų grąžos normos nustatymo kriterijus ir tvarką, pakartotiniam derinimui teikia Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos pakeitimo projektą (toliau – Projektas).  Taip pat atitinkamai koreguojamos atskirų sektorių kainodarą reglamentuojančios Komisijos metodikos, atsisakant perteklinio teisinio reglamentavimo, t. y. eliminuojant besidubliuojančias nuostatas.

Esminiai pakeitimai Projekte po pirmosios viešosios konsultacijos:
- nustatytas skatinimo mechanizmas ilgalaikių paskolų neturintiems ūkio subjektams: tais atvejais, kai ūkio subjekto faktinė skolinto kapitalo kaina mažesnė nei rinkos ilgalaikio skolinimosi vidurkis, skolinto kapitalo kaina bus koreguojama taikant skatinamąją dedamąją;
- patikslintos investicijų grąžos normos skaičiavimo nuostatos ūkio subjektams, vykdantiems elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektus, kurių įvykdymui prisiimtų ilgalaikių įsipareigojimų dalis lygi 70 proc. ir daugiau ūkio subjekto kapitalo;
- numatytas investicijų grąžos normos skaičiavimo mechanizmas nustatant elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, ir biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifus.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. rugsėjo 1 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, el. laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".