Įeiti
Publikuota: 2015.08.28. Atnaujinta:

Pakartotinis derinimas dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo pakeitimo


Siekiant užtikrinti skaidrų ir pagrįstą elektros energetikos įmonių sąnaudų paskirstymą, Komisija pakartotiniam derinimui teikia Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai po pirmosios viešosios konsultacijos:
- nustatyta, kad į reguliuojamo turto bazę bus įtraukiamas mažesnės vertės turtas nei nustatyta ilgalaikiam turtui priskirtino turto minimali įsigijimo savikaina;
- sudarytas pavyzdinis sąrašas sąnaudų, susijusių su įmonės įvaizdžio kūrimo tikslais, kurios negali būti priskirtos reguliuojamoms paslaugoms;
- numatyta, kad neefektyviomis investicijomis laikomos tos investicijos, kurios buvo tokiomis pripažintos Komisijos ankstesniais sprendimais bei optimizuojant tinklo elementus pagal LRAIC modelį.

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų pakeitimai įmonėms bus taikomi teikiant reguliuojamos veiklos ataskaitas už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d.

Projektas
paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. rugsėjo 1 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.