Įeiti
Publikuota: 2015.08.28. Atnaujinta:

Pakartotinis derinimas dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo


Siekiant skatinti elektros tinklų infrastruktūros paslaugų efektyvumą, plėtrą bei investicijų planavimą įgyvendinant elektros energetikos sektoriuje ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modelį, Komisija pakartotiniam derinimui teikia Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai po pirmosios viešosios konsultacijos:
- numatyta, kad pagal LRAIC modelį bus galima optimizuoti elektros energijos persiuntimo oro ir kabelines linijas bei galios transformatorius (žemos, vidutinės, aukštos ir ypatingai aukštos įtampos);
- įtvirtinta, kad į reguliuojamo turto vertę gali būti įtraukiamas ir mažesnės vertės turtas nei nustatyta ilgalaikiam turtui priskirtino turto minimali įsigijimo savikaina;
- nustatyta, jog kainos viršutinei ribai nustatyti bus naudojama praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų Komisijos nustatyta operacinių kaštų metinė apimtis ir praėjusio reguliavimo periodo faktinė pagrįsta šių kaštų metinė apimtis, kuri koreguojama pagal Komisijos atliktų reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo rezultatus;
- apskaičiuotas efektyvumo rodiklis – bus taikomas 1 proc.;
- detalizuoti sutaupymai, kurie nebūtų laikomi sutaupymais dėl efektyvumo, t. y. dėl kurių pablogėja įmonių teikiamų paslaugų kokybė ir patikimumas, neįgyvendintų remonto darbų ir kt.;
- numatyta, jog įmonei įgyvendinus reorganizavimą ar restruktūrizavimą, ekonomiškai pagrįsti (būtini) metiniai operaciniai kaštai per reguliavimo periodą nėra koreguojami. Įmonės sutaupyti operaciniai kaštai bus pasidalinti su vartotojais lygiomis dalimis vadovaujantis investicijų grąžos koregavimo principu;
- apibrėžtas perdavimo sistemos operatoriaus leistinų pajamų skaičiavimas, numatant, jog turi būti įtrauktas skirtumas tarp gautų pajamų ir patiriamų kaštų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. rugsėjo 1 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, el. laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".