Įeiti
Publikuota: 2015.08.14. Atnaujinta:

Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų


Komisija, atsižvelgdama į problematiką organizuojant aukcionus bei tai, kad rinkoje susiklostė situacija, kai organizuoti aukcionai buvo sustabdyti, išdėstė nauja redakcija ir skelbia pakartotinei viešajai konsultacijai Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų projektą (toliau – Projektas), numatant tolesnę aukcionų organizavimo tvarką.

Esminiai pakeitimai:
• numatyta, jog aukciono dalyviai teikia pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo 0,1 euro cento dalių tikslumu (dabar 0,5 euro ct), skaičiuojant nuo aukciono sąlygų apraše konkrečiam aukcionui nustatyto didžiausio galimo fiksuoto tarifo dydžio. Neatitinkantys šio reikalavimo pasiūlymai atmetami;
• įtvirtinta potencialių aukciono laimėtojų, kuriems skatinimo kvotą aukciono komitetas paskirstė proporcingai, priskirtos skatinimo kvotos atsisakymo tvarka ir terminas – potencialūs laimėtojai sutikimą siūlomai kvotos daliai turi pateikti per 3 darbo dienas;
• numatyta galimybė aukciono dalyviams pateikti naują pasiūlymą dėl fiksuoto tarifo, jeigu aukciono procedūros buvo sustabdytos, o vėliau atnaujintos.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. rugsėjo 13 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, el. laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.