Įeiti
Publikuota: 2015.09.08. Atnaujinta:

Keičiama Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika


Atsižvelgiant į Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, numatančius pareigą Komisijai nustatyti naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kainą, Komisija teikia viešajai konsultacijai Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai:
- įtvirtinta, kad naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kaina nustatoma atsižvelgiant į faktinę perdavimo sistemos sąnaudų dalį, tenkančią naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugoms, bei faktinę naudojimosi paslaugomis apimtį;
- numatyta, jog pirmaisiais ir antraisiais naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kainos nustatymo metais, nesant faktinių sąnaudų ir kiekio duomenų, paslaugų kaina bus nustatoma atsižvelgiant į planuojamą pastoviųjų sąnaudų, tenkančių šioms paslaugoms, dydį bei elektros energijos suvartojimo technologinėms ir savoms reikmėms dalį.

Atsižvelgiant į motyvuotą Energetikos ministerijos pranešimą, Komisijos nustatyta naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kaina bus taikoma nuo 2016 m. sausio 1 d.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. rugsėjo 17 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, el. laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".