Įeiti
Publikuota: 2015.09.08. Atnaujinta:

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo


Komisija, siekdama aiškiai ir skaidriai reglamentuoti valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principus, sudarančius prielaidas užtikrinti teisinį tikrumą, ekonominę plėtrą, reguliavimo kriterijų skaidrumą, teikia viešajai konsultacijai naujos redakcijos Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašą, kurį tvirtins LR Vyriausybė.

Esminės nuostatos:
- numatyti esminiai elektros energetikos sektoriuje valstybės reguliuojamų kainų nustatymo principai, kurie užtikrina aiškų ir skaidrų valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje reglamentavimą;
-  atsisakyta perteklinio teisinio reglamentavimo, išgryninant Komisijos, kaip nacionalinės reguliavimo institucijos, ir vykdomosios valdžios kompetencijas vykdant elektros energijos kainų reguliavimą;
- įtvirtinti principiniai reikalavimai įmonių reguliuojamų paslaugų kainodarai.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. rugsėjo 25 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, el. laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".