Įeiti
Publikuota: 2015.09.10. Atnaujinta:

Už nevykdytą įpareigojimą pirkti biokurą biržoje – sankcijos


Komisija vienuolikai įmonių, kurios neužtikrino šilumos tiekimo vartotojams mažiausiomis sąnaudomis pagrįsta kaina, t. y. 2014 m. nepirko biržoje 10 proc. biokuro šilumai gaminti, skyrė įspėjimus, vienai – piniginę baudą.  

Įvertinus tai, kad beveik visos įmonės, kurioms buvo surašyti pažeidimo protokolai, pripažino pažeidimą ir 2015 m. vykdo arba ketina vykdyti įpareigojimus pirkti numatytą biokuro kiekį (50 proc.) biržoje, Komisijos posėdyje nuspręsta skirti įspėjimus šioms bendrovėms: AB „Jonavos šilumos tinklai“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Ignalinos šilumos tinklai“, VĮ „Visagino energija“, UAB „Šilutės šilumos tinklai“, UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, UAB „Fortum Švenčionių energija“, VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“, UAB „Skuodo šiluma“, UAB „Matuizų plytinė“ ir UAB „Plungės bioenergija“.  

UAB „Tauragės šilumos tinklai“ skirta minimali 289 eurų bauda. Įmonė nepateikė objektyvių priežasčių, kodėl 2014 m. nevykdė įpareigojimų įsigyti biržoje numatytą kiekį biokuro, taip pat nesiėmė visų galimų veiksmų, kurie būtų leidę išvengti pažeidimo. UAB „Tauragės šilumos tinklai“ 2015 m. rugsėjo mėn. pradėjo pirkti biokurą biržoje ir iki metų pabaigos ketina įsigyti reikiamą kiekį.

Dėl šilumos tiekimo veiklą vykdančios UAB „Litesko“ ir nepriklausomo šilumos gamintojo AB „Simega“ pažeidimų 2014 m. įsigyjant biokurą biržoje, Komisija sprendimus priims 2015 m. rugsėjo 11 d. posėdyje. 

Primename, kad šiais metais energetikos įmonės biržoje turi pirkti ne mažiau kaip 50 proc. reikalingo biokuro, kitąmet privalės čia įsigyti visą reikiamą biokuro kiekį.

Įpareigojimas tam tikrą kiekį biokuro pirkti per biržą įmonėms netaikomas tuo atveju, jeigu pagrindžiama, kad energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo kiekio atitinkamos rūšies biokuro arba kitur tai buvo galima padaryti ekonomiškai naudingiau.

Komisija kiekvienais metais atliks įmonių, gaminančių ir tiekiančių šilumos energiją, kurioms taikomas įpareigojimas numatytą biokuro kiekį įsigyti biržoje, stebėseną, taip siekdama užtikrinti vartotojų aprūpinimą šiluma mažiausiomis sąnaudomis.