Įeiti
Publikuota: 2015.09.17. Atnaujinta:

Keičiasi SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarka


Komisija, siekdama užtikrinti, kad Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo veikla vyktų nepertraukiamai, o lėšos, surenkamos jo infrastruktūrai išlaikyti, būtų skaidriai ir efektyviai administruojamos, pritarė Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimui.

Esminiai pakeitimai:
• teisminiu keliu išieškojus iš nemokėjusių ūkio subjektų lėšas terminalo infrastruktūrai įrengti, SGD terminalo lėšų administratorius išmokės šias lėšas SGD terminalo lėšų gavėjui, t. y. AB „Klaipėdos nafta“;
• palūkanos ir delspinigiai taip pat bus išmokami SGD terminalo lėšų gavėjui, taip sumažinant saugumo dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos;
• atsiradus papildomoms administravimo išlaidoms, SGD terminalo lėšų administratoriui jas pagrindus ir motyvuotu Komisijos sprendimu gali būti papildomai įtrauktos į kitų metų saugumo dedamąją prie gamtinių dujų perdavo kainos. Šiuo metu SGD terminalo lėšų administravimui numatyta suma sudaro 144,81 tūkst. Eur per metus.

Atitinkamai Komisija pakoregavo ir 2014 m. lapkričio 20 d. priimtą sprendimą dėl gamtinių dujų skystinimo kainos viršutinės ribos (gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos) nustatymo 2015–2019 metams. Bendra SGD terminalo lėšų gavėjui išmokėtina suma per 2015–2016 metų laikotarpį sudaro 28 945 488,4 Eur.